Sut i gymryd rhan mewn Eurojackpot o unrhyw wlad

Mae’r Eurojackpot yw un o’r loterïau mwyaf a mwyaf poblogaidd yn Ewrop gyfan, ac yn cael ei chwarae gan filiynau o bobl ledled y byd bob wythnos. Sefydlwyd y Jacpot Ewro grëwyd yn gyntaf yn 1994, fodd bynnag, gyda nifer o gyfleoedd i’r rheolau a fformat ei ohirio am ychydig flynyddoedd nes iddi gael ei lansio o’r diwedd ac yn barod i chwarae yn Ewrop yn 2004.
Ers y raffl gyntaf gael ei chynnal yn 2004, mae miliynau o mae pobl wedi bod yn chwarae’r gêm hon anhygoel o siawns, a chafwyd llawer iawn o enillwyr jacpot, rhai ohonynt wedi bod yn ddigon lwcus i fanteisio ar wobrau jacpot o dros 180 miliwn Ewro!

Gyda gwobr jacpot safonol sy’n newid 15 miliwn Ewro bywyd, nid yw’n syndod y EuroJackpot ar-lein yn cael ei chwarae gan filiynau o bobl bob wythnos. Mae’r rheolau yn syml iawn i’w chwarae, gan fod yn rhaid i chi ddewis 5 rhifau, a oedd rhychwant oddi wrth 1 i 50 i ennill, yn ogystal â gyfateb 2 fwy o rifau a enwir yn ‘sêr lwcus’ rhwng 1 a 11 yn gywir yn gywir.

Cael eich tocyn ar-lein nawr – ewch i RedFoxLotto.com -! Gall unrhyw un gymryd rhan ac ennill

Prynwch docyn ar gyfer EuroJackpot lein

Y peth gwych am y EuroJackpot ar-lein , yw bod yna lawer o wobrau i’w hennill, felly os nad ydych yn enillydd jacpot, peidiwch â phoeni gan y gallai byddwch yn dda iawn yn dal i fod â chyfle i ennill gwobr ariannol fawr. Yn ychwanegol at y wobr jacpot mawr gallech ennill pan fyddwch yn prynu tocyn ar gyfer y EuroJackpot-lein, mae yna 13 o wobrau gwahanol y gallwch ei ennill.

Os nad oes enillydd y wobr fawreddog jacpot, y peth gwych am y loteri Euro yw bod y rholiau Jacpot drosodd i wythnos arall. Dyma pam y bu jackpots enfawr o 90 miliwn Ewro a mwy yn y gorffennol. Fel arfer, mae’r loteri yn cael ei chwarae gan frodorion o wledydd Ewrop, felly bydd pob wythnos sy’n cymryd rhan mewn lleoliadau fel y DU, Ffrainc, yr Almaen a’r Swistir y prynu tocyn ar gyfer EuroJackpot lein.

Prynu tocyn loteri ar-lein yn prysur ddod yn y rhan fwyaf o ffyrdd poblogaidd i chwarae’r loteri Ewro. Mae’r rheolau yr un fath, fodd bynnag, y broses gyfan yn llawer gyflymach ac yn haws o ran prynu eich tocyn. Er enghraifft, yn hytrach na mynd allan i’ch siop leol i brynu tocyn corfforol gallwch fewngofnodi i’r safle hapchwarae, a dewiswch eich rhifau eich hun o gysur eich cartref eich hun neu hyd yn oed eich swyddfa mewn eiliadau.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich rhifau lwcus, neu hyd yn oed sawl set o rifau os ydych wir eisiau cynyddu eich siawns o ennill, gallwch dalu yn ddiogel ar gyfer eich tocyn ar-lein hefyd. Mae pob Eurojackpot Canlyniadau tynnu loteri yn cael ei diweddaru ar-lein o fewn eiliad o nifer tro diwethaf Datgelodd bob wythnos. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu awgrymu fewngofnodi eto, a gweld y rhifau buddugol mewn eiliadau, gan ddileu’r angen i hela o gwmpas mewn papurau newydd ar gyfer canlyniadau.

Yr hyn sy’n fwy yw pan fyddwch yn chwarae y EuroJackpot ar-lein, byddwch hefyd yn cael ei anfon e-bost yn awtomatig os ydych wedi cyfateb unrhyw rifau.