Mae’r Loteri Unol Daleithiau Powerball

arainingdollarsYdych yn edrych ar un o’r hynaf a mwyaf o loterïau Unol Daleithiau. Mae’r Loteri Powerball Jacpot cael ei gynnig gan gomisiwn loteri multistate ffurfiwyd gan 41 Taleithiau’r Unol Daleithiau. Mae’n cael ei redeg ym mhob wladwriaethau (gan gynnwys Ynysoedd Virgin ac Ardal Columbia) o’r Unol Daleithiau ar wahân i 8 (Nevada, California, Utah, Mississippi, Wyoming, Alabama, Hawaii a Alaska). Mae’r jacpot loteri Powerball ar-lein wedi mynd dros $ 300 miliwn swm jacpot ar sawl achlysur. Fel arfer, mae’r jacpotiau dechrau allan ar $ 40 miliwn ac yn mynd i fyny o leiaf $ 5 miliwn bob amser nad y jacpot ei daro. Ar hyn o bryd mae’r jacpot record yn sefyll am 1500 miliwn o $!

Sut i chwarae’r loteri Powerball

Alli ‘n esmwyth gael eich tocyn loteri ar-lein drwy RedFoxLotto. I chwarae ac ennill y jacpot loteri Powerball, nid oes rhaid i chi fod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau neu breswyl, ond rhaid i chi fod o leiaf 18 mlwydd oed. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru a gwirio eich hun mewn RedFoxLotto a gwneud y taliad. Byddant yn trin y gweddill pryd bynnag y byddwch yn archebu. Prynu Tocyn, cyflwyno a help gyda logisteg arian yw’r meysydd y gallwch gael help gyda.

Er mwyn cyrraedd y Jacpot Loteri Powerball, rhaid i chi gael pum rifau allan o 59 i’r dde, yn ogystal â’r nifer Powerball rhwng 1 a 39. Mae naw o ffyrdd i ennill, a ydych eisoes yn cael un pris os byddwch yn taro y rhif Powerball. Mae yna hefyd opsiwn Powerplay sydd ar gael y gallwch eu defnyddio i luosi arian gwobr hyd at 6 gwaith yn dibynnu ar werth y cerdyn (bydd y cerdyn a $ 2 ddyblu eich gwobr, a bydd $ 3 cerdyn dreblu ei ac yn y blaen ..). Fodd bynnag, nid yw’r Powerplay yn gweithio gyda’r jacpot.

Mae’r jacpot loteri Powerball ar-lein yn gêm loteri dau drwm traddodiadol ac un drwm yn dod gyda 59 peli gwyn yr ail drwm yn dod gyda 39 peli coch. Bydd rhaid i chi ddewis 5 peli gwyn ac un pêl goch. Gall y peli yn cael eu dewis ar hap ac nid oes gan y drefn o ddethol unrhyw effaith ar y canlyniad.

Yn bendant chwarae’r jacpot loteri Powerball ar-lein wedi ei fanteision ei hun ac oherwydd ei groes anhygoel o ennill, mae galw mawr am y loteri hwn. Daw’r galw, nid yn unig o’r Unol Daleithiau, ond o wledydd eraill hefyd. trigolion nad ydynt yn Unol Daleithiau yn awr yn cael cyfle i chwarae Powerball gyda tocyn ar-lein a brynwyd drwy RedFoxLotto.com

Mae’n bryd i roi cynnig eich lwc yn y Powerball

Os ydych yn berson sy’n hoffi i roi cynnig ar ei g / lwc ar gemau siawns, Powerball loteri yn sicr yw’r lle i ddechrau. Mae llawer mwy o wybodaeth ar gael yn RedFoxLotto a all eich helpu i benderfynu ar ba rhifau i ddewis a lluosi.

Mae llawer o bobl yn tueddu i feddwl bod loteri yn gêm o siawns, ond efallai eu bod yn meddwl ychydig yn wahanol wedi iddynt ddeall sut y mae’r loteri Powerball. Mae yna lawer sydd eisoes wedi ennill yn Powerball ac nid oes unrhyw reswm pam na allwch fod yn un ohonynt. Dechreuwch nawr …!