Cwestiynau Cyffredin Loteri Ar-lein

Byddwn yn rhoi atebion i’r cwestiynau a ofynnir amlaf am y loteri ar-lein a jackpots loto lein yma. Chwarae’r loterïau ar-lein ar-lein yw’r ffordd fwyaf cyfleus a hawsaf i osod eich dwylo ar jackpots Lotto rhyngwladol mawr hynny.

Sut mae’n gweithio?

RedFoxLotto yn gweithredu fel gwasanaeth negesydd rhyngoch chi a’r gwahanol loterïau. Maent yn prynu’r tocyn yn eich enw ac ar eich rhan, anfonwch e-bost gyda sgan o’ch tocyn Lotto, anfonwch neges i chi pan fyddwch yn ennill, ac yn eich helpu i gael eich arian pan fyddwch yn ennill hefyd.

Cliciwch yma i ymweld RedFoxLotto.com .

Beth yw manteision o chwarae trwy RedFoxLotto?

  • nid oes angen i fynd i siop y loteri, gallwch yn hawdd ei chwarae o gartref neu o’ch swyddfa
  • gallwch dalu ar-lein, er enghraifft drwy gerdyn credyd neu drwy ddulliau eraill
  • Bydd eich enillion lotto hyd at € 2500 yn cael ei gredydu i’ch cyfrif
  • os byddwch yn ennill mwy na € 2500, bydd RedFoxLotto eich cynorthwyo i gael eich arian
  • nid oes unrhyw gostau ychwanegol os byddwch yn ennill arian.

Pwy all chwarae’r loteri?
Gall unrhyw un dros 18 oed chwarae’r loteri.

A allaf chwarae loteri o wlad dramor?
Wyt, ti’n gallu. Nid oes gwahaniaeth ym mha wlad yr ydych yn byw, gallwch chi chwarae unrhyw loteri a jacpot lotto mewn unrhyw wlad o’ch dewis.

A allaf ddewis fy rhifau loto hun?
Ydw. Gallwch ddewis y rhifau hoffech, neu gall gael i chi gyfleus y cyfrifiadur ddewis eich rhifau ar eich rhan ar hap.

Sut byddaf yn cael fy tocyn loteri?
Unwaith y bydd eich taliad wedi ei brosesu, bydd RedFoxLotto e-bost cadarnhad o brynu.

Sut allaf i dalu am fy lotto neu docyn?
Mae yna nifer o opsiynau talu sydd ar gael i chi, ymhlith y rhai yn cael eu talu drwy gerdyn credyd, gwifren banc, Skrill, Neteller, Bitcoin, a mwy.

A yw’r RedFoxLotto chwarae’r loteri i mi?
Na Maent yn prynu’r tocynnau yn eich enw ac ar eich rhan, yn syml yn gweithredu fel gwasanaeth negesydd. Nid RedFoxLotto yn gwmni loteri neu’r safle hapchwarae.

A yw RedFoxLotto cymryd cyfran o fy enillion?
Na fydd yr holl enillion loteri yn cael ei dalu allan i chi yn llawn, heb dynnu unrhyw ffioedd.

Pryd y gallaf osod fy mwyn i docyn loteri?
Er mwyn cymryd rhan mewn loteri, mae’n rhaid i chi archebu eich tocyn o leiaf 6 awr cyn y gystadleuaeth. Mae hyn yn caniatáu RedFoxLotto i brosesu eich archeb tocyn Lotto.

Sut ydw i’n gwybod a wyf wedi ennill?
Os byddwch yn ennill, bydd RedFoxLotto anfon e-bost i chi eich bod yn sylwi ar eich ennill. Hefyd, bydd y rhifau buddugol ar gyfer yr holl loterïau yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan, yn ogystal ag ar wefan RedFoxLotto.

Sut ydw i’n cael fy arian os byddaf yn ennill?
Os byddwch yn ennill swm o dan € 2500, yna bydd yr arian yn cael ei gredydu i’ch cyfrif RedFoxLotto. Ar gyfer unrhyw swm enillodd uwch na € 2500, bydd RedFoxLotto anfon ffurflen hawlio bod gennych chi lenwi. Bydd rhaid i chi adnabod eich hun ac yna bydd RedFoxLotto brosesu’ch cais i’r cwmni loteri. Bydd y cwmni loteri wedyn rhoi siec i chi. Noder bod rhai cwmnïau loteri yn gofyn i chi wneud cais am eich enillion yn bersonol os byddwch yn ennill gwobr jacpot.

A yw hyn yn wasanaeth cyfreithiol?
Ydy. Gan mai dim ond gwasanaeth negesydd RedFoxLotto yw, mae hyn yn gwbl gyfreithiol.

Sut ydw i’n gwybod bod tocyn loteri yn cael ei brynu ar fy rhan?
RedFoxLotto yn gwmni gyda thrwydded gamblo a oruchwylir gan yr Awdurdod Hapchwarae Curacao. Unwaith y byddwch wedi talu am eich tocyn loteri, byddwch yn derbyn cadarnhad taliad. Cyn belled â bod eich tocyn loto yn weithredol, byddwch yn cael hysbysiad e-bost ac ar ôl logio i mewn, gallwch weld eich tocynnau yn eich ardal cwsmeriaid yn RedFoxLotto.