Chwarae smart pan fyddwch yn prynu tocynnau loteri

tocyn loteriYdych chi’n edrych i ddechrau chwarae’r loteri ond yn awyddus i gynyddu eich siawns o ennill? Wel, y peth anffodus yw nad oes unrhyw ffordd sicr i sicrhau y byddwch yn ennill mwy, ond mae rhai pethau y gallech fod yn ei wneud i helpu cynyddu eich siawns. Mae’n dechrau gyda chwarae ychydig o wahanol fathau o gemau, ac mae’n dod i ben â cheisio eich lwc gyda gwahanol fathau o rifau. Cyn i chi ei wybod, fe allech chi mewn gwirionedd yn cael llawer gwell cyfleoedd a dechrau i gael hyd yn oed rhai o’r gwobrau llai yn amlach.

Chwarae Gemau Newydd

Un o’r pethau gorau y gallwch ei wneud i gynyddu eich siawns o ennill yn y loteri yw chwarae mwy o fathau o gemau. Peidiwch â chwarae’r un hen gêm diwrnod ar ôl dydd a gobaith eich bod yn mynd i daro yn fawr. Yn lle hynny, yn dechrau edrych ar rai o’r opsiynau eraill sydd allan yno. Rydych am i ennill gwobr yn dda, dde? Wel, nid oedd y gemau eich bod yn chwarae drwy’r amser yn mynd i roi y groes gorau. Gallwch bendant yn gwella.

Os byddwch yn prynu tocyn ar gyfer gêm ar-lein, fel trwy RedFoxLotto.com , byddwch yn gallu i edrych ar gymaint mwy o gemau. Beth sy’n wych am hynny yw y gallwch chi edrych ar bob un o’r gwahanol groes a’r gwahanol gyfraddau ennill sydd ar gael o gemau hyn. Mae rhai ohonynt, o wahanol wledydd, mewn gwirionedd yn mynd i gael gwell siawns nag ydych yn mynd i ddod o hyd i gemau eich bod yn ôl pob tebyg yn tueddu i chwarae yn eich hometown hun. Dyna ddigon o reswm i fynd am rywbeth newydd eisoes.

Chwarae Mwy, Win Mwy

Wrth gwrs, dim ond y weithred o chwarae ychydig o gemau ychwanegol yn mynd i gynyddu eich cyfle i ennill rhywbeth. Felly, os ydych wedi dim ond erioed wedi chwarae un gêm mae gennych siawns fach iawn o mewn gwirionedd yn ennill gwobr. Ond pan fyddwch yn chwarae gêm ychwanegol eich bod mewn gwirionedd yn cynyddu’r siawns y byddwch yn ennill rhywbeth. Wedi’r cyfan, yr ydych yn awr yn cael dau docyn sy’n rhoi’r un cyfle ar bob un (neu debyg yn y rhan fwyaf o achosion) i chi. Felly, os yw eich siawns o ennill ar y tocyn cyntaf yn 1 mewn miliwn ac yn awr ydych yn cael 2 docyn gennych 2 1 mewn miliwn ergydion ar buddugol (nad sydd yr un fath â chael 2 siawns mewn miliwn am eich bod yn chwarae gemau gwahanol).

Os byddwch yn codi tocynnau y rhai a byddwch yn dechrau chwarae gemau ychwanegol a byddwch yn dechrau ehangu eich cyrraedd i rywbeth newydd rydych yn mynd i gynyddu eich siawns hyd yn oed mwy. Rydych yn mynd i gael cyfle hyd yn oed ar ennill y gwobrau lleiaf ar bob un o’r gemau hynny, a bod yn bendant yn mynd i wneud gwahaniaeth, nid yn eich barn chi? Felly, os ydych yn diddordeb yn cynyddu eich siawns gallech chwarae ychydig mwy o gemau, ond gwnewch yn siŵr nad ydych yn cael gormod lapio mewn chwarae llawer o gemau, a allai fod yn broblem.

Defnyddio Pick Hawdd

Mae rhai pobl yn meddwl bod dewis eu rhifau eu hunain yw’r ffordd i fynd. Maent yn teimlo fel yna yn mynd i roi’r cyfle gorau o mewn gwirionedd yn ennill gwobrau rhywbeth iddynt. Yn anffodus, mae’r ymchwil yn ymddangos i awgrymu bod y cyfleoedd gorau yn dod os ydych mewn gwirionedd yn unig yn cymryd dewis hawdd. Mae’r rhai yn cael eu cynhyrchu nifer hap gan beiriant ac yn y cynllun mawr o bethau, mae siawns uwch y bydd nifer y rhai yn mynd i daro, yna mae yna bod y niferoedd penodol eich bod dewis allan yn mynd i daro.

Nid yw hynny’n golygu na allwch ddewis eich rhifau eich hun. Nid yw chwaith yn golygu bod eich rhifau yn sicr o byth yn taro. Y broblem yw bod y tebygolrwydd yw llawer is eich bod yn mynd i ddewis yr union llinyn o rifau penodol bod yn mynd i daro. Mae hynny’n bendant yn mynd i fod hyd yn oed yn llai o gyfle nag un mewn miliwn. Felly, os ydych am gynyddu eich groes mynd yn ei flaen a dewis dewis hawdd. Mae gennych gyfle da o gyfateb o leiaf nifer y cwpl a allai ennill rhywbeth i chi, hyd yn oed os nad ydych yn mewn gwirionedd yn ennill y jacpot.

Gweithio gyda Grŵp

Ffordd arall gallwch gynyddu eich groes yw prynu mwy o docynnau (a grybwyllwyd rydym) ond er mwyn gwneud hynny heb wario ffortiwn gallwch chi mewn gwirionedd ymuno â grŵp. Pan fyddwch yn prynu nifer fawr o docynnau mewn un gêm ydych yn mynd i gynyddu eich siawns o ennill yn y gêm (cyn belled â bod eich tocynnau yn wahanol gyfuniadau). Felly, os oes gennych 100 o docynnau mewn gêm gallech gael 100 mewn miliwn cyfle i ennill (os yw’r groes yn nodweddiadol 1 mewn miliwn). Mae hynny’n bendant yn mynd i gynyddu eich groes.

Yn awr, gyda mathau hyn o grwpiau byddai’n rhaid i chi rannu’r enillion pe baech yn taro yn fawr, sy’n golygu y payout eich bod yn cael y byddai yn llai, ond nad ydych yn mynd i gael i boeni am weddill y groes. Byddwch yn gallu manteisio ar y nifer fwy o docynnau bod pob un ohonoch ei gilydd yn gallu prynu. Yna, youll ‘angen i fanteisio ar brynu casglu hawdd yn hytrach na gadael i bawb ddewis y rhifau y maent ei eisiau. Mae hyn yn ei gwneud yn hyd yn oed yn fwy tebygol y un o’ch rhifau yn mynd i daro.

Dim ots beth rydych yn ei wneud, mae yna ffyrdd y gallwch ddechrau i gynyddu eich siawns loteri. Mae yna hefyd ffyrdd y gallech fod yn brifo eich siawns. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu sylw agos at bopeth sy’n digwydd ac yn sicrhau eich bod cynnig ar y camau gwahanol hyn. Efallai y cewch eich synnu faint y gallech wella eich groes. Ni fu erioed yn mynd i fod yn warant o ennill mwy, ond gallwch yn hollol wneud gwahaniaeth mawr. Felly pam na fyddech am i wneud beth bynnag y gallech i wneud eich siawns o gael gwobr (hyd yn oed os yw’n fach) ychydig did mwy?